Družstevní byty vs. byty v osobním vlastnictví

Prodej nemovitosti
Koupě nemovitosti
Pronájem nemovitosti

Pokud zrovna hledáte byt, můžete se na realitních portálech setkat i s družstevními byty. Co to přesně znamená a jaké jsou zde rozdíly oproti bytu, který si můžete koupit do osobního vlastnictví?

První věc, která vás může zaujmout je, že družstevní byty mají být zpravidla levnější – ačkoli dnešní růst cen nemovitostí už na první pohled může tyto cenové rozdíly smazávat.

Podstatným rozdílem je, že pokud vám byt patří, můžete s ním nakládat podle libosti – můžete ho zrekonstruovat, pronajmout, provozovat v něm svou živnost, či ho prodat, pokud se tak rozhodnete. U družstevních bytů nicméně nevlastníte přímo byt ale podíl družstva, který se vztahuje k určité bytové jednotce.

V rámci družstva pak členové rozhodují společně a vaše osobní potřeby a plány zde mohou narazit určitých limitů, protože se členové musí shodnout.

Pokud zvažujete koupi družstevního bytu, vždy si vyžádejte družstevní stanovy, které vymezují vaše práva a povinnosti. Taktéž si ověřte jeho hospodaření – zdali nemá družstvo dluhy. Pro vstup do družstva si musíte koupit podíl a následně platíte nájem, ze kterého se hradí správa a potřebné opravy bytového domu, případně splácíte i část svého podílu.

Rozdíly jsou taktéž patrné u způsobu financování. U osobního vlastnictví můžete požádat o hypotéku a ručit pak danou nemovitostí. Nicméně u družstevního bytu se nestáváte jeho vlastníkem – byt patří družstvu, tudíž jím nemůžete ručit. Situaci lze řešit například tím, že již vlastníte jinou nemovitost, kterou můžete použít pro ručení hypotečního úvěru.

Členem družstva se může stát vždy fyzická osoba či právnická osoba (pokud tak nevylučují stanovy). U bytu v osobním vlastnictví nejsou stanovena omezení – může jej koupit jak fyzická (občan ČR či cizinec) nebo právnická osoba (tuzemská i zahraniční).

Jako vlastník podílu bytového družstva nejste zapsáni jako vlastník nemovitosti v katastru nemovitostí. Díky tomu se zachovává vaše jistá anonymita a zjednodušuje se převod vlastnických práv. V případě prodeje bytu do OV musíte následovat standardní postup s přepisem nemovitosti na katastru, kde jsou zákonné lhůty – více se můžete dočíst v našem článku Prodej nemovitosti krok za krokem. Pokud se rozhodnete prodat svůj družstevní podíl, sepíše se smlouva, kde dochází k vymezení finančního vyrovnání i jednotlivých lhůt.

Z výše zmíněných informací si můžete odnést dojem, že družstevní byt s sebou může nést své limity – proč tedy vynaložit své peníze na tento typ bydlení? Velmi záleží na vaší představě a situaci. Pokud máte prostředky a preferujete spíš „mít něco svého a být svým pánem“, nebo chcete byt použít jako investiční příležitost – pak by pro vás osobní vlastnictví mohla být ta správná volba.

Družstevní byt může být zajímavou možností pro začínající rodiny, které zatím nemají dostatek finančních prostředků na koupi vlastního bytu, případně pro seniory, kterým odpadá stres a finanční náročnost oprav a správy nemovitosti.

 

Zdroje:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90#f4592020