Nájem a podnájem

Prodej nemovitosti
Koupě nemovitosti
Pronájem nemovitosti

Nájem a podnájem jsou často zaměňované pojmy, nicméně oba mají svá specifika. Jaké jsou tedy základní odlišnosti?

Nájem nemovitosti je situace, kdy sám vlastník danou nemovitost pronajme – přenechá k užívání nájemci.

Podnájem je situace, kdy nájemce podnajme nemovitost třetí osobě. Pokud nemovitost nehodlá sám obývat, může tak učinit pouze se souhlasem majitele. V případě, kdy nájemce hodlá nemovitost sdílet s podnájemníkem, nemusí vlastníka nemovitosti žádat o svolení.

Př.: Karel vlastní byt. Rozhodne se ho pronajmout svému kamarádovi Jirkovi, který se tím pádem stává jeho nájemcem. Jirka se nicméně rozhodne, že byt je příliš velký a podnajme tedy jeden pokoj studentu VŠ, Standovi. Standa se tím pádem stává podnájemníkem. Díky tomu, že v bytě bydlí nájemce dohromady s podnájemníkem, Jirka může, avšak nemá povinnost, Karlovi tuto skutečnost oznamovat.

Nájem i podnájem jsou oba specifikovány v Novém Občanském zákoníku, nicméně větší zřetel je brán na nájem.

Vlastníci nemovitosti mohou často z důvodu péče o svůj majetek trvat na nějakých podmínkách, které ne vždy jsou právně ukotveny. Nicméně, i když se dostanete do sporu o nějakou takovou podmínku, ne vždy se vyplatí vyhrát za každou cenu. Pronajímatel má mnoho způsobů, jak vám znepříjemnit život, nebo vás přinutit z nájmu odejít. Proto je vždy lepší snažit se najít kompromis, který bude fungovat pro obě strany. Jaké užitečné informace je dobré vědět?

  • Nájemní smlouva je upravena v NOZ, kde jsou vymezeny práva a povinnosti jednotlivých stran. Podnájemní smlouva pevnou strukturu nemá a její detaily a podmínky jsou tedy víceméně dány dohodou. Zde může dojít i k vymezení podmínek, které by v nájemní smlouvě neměly být brány na zřetel (např. viz níže zmíněný chov domácích mazlíčků či kouření).
  • Nájem může být sjednán na dobu určitou i neurčitou. V rámci doby určité končí uplynutím sjednané doby, v případě doby neurčité může skončit výpovědí nájemce nebo pronajímatele. U nemovitosti je standardní výpovědní lhůta 3 měsíce. Podnájem je nicméně vázaný na dobu nájmu – nemůže trvat déle než nájem sám.
  • Nájemce má právo v nemovitosti podnikat či pracovat.
  • Nájemce smí chovat v bytě zvíře, pokud tím nepoškozuje nemovitost nebo nepůsobí potíže jiným obyvatelům nemovitosti. Nájemce má taktéž právo kouřit v nemovitosti.
  • Nájemce má právo přihlásit si v najaté nemovitosti trvalé bydliště. Podnájemce musí mít písemný souhlas vlastníka nemovitosti.

Pokud máte další dotazy ohledně nájmu či podnájmu, budeme rádi, pokud se nám ozvete – rádi Vám poradíme.

 

Zdroj:

Nový Občanský zákoník – dostupné na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#f4585910