Pojištění nemovitosti a domácnosti – nenechte se nachytat

Konzultace
Financování

Když si člověk pořídí nemovitost, jako svůj hlavní výdaj má před očima splátky hypotéky. Nicméně kromě samotné hypotéky je nutné počítat i výdaje na péči o nemovitost, což nezahrnuje jen opravy a údržbu, ale i samotné pojištění.

V dnešní době je možné pojistit se prakticky na všechno, přesto lidé často zapomínají pojistit to nejdůležitější – své zdraví a svůj domov. O žádné z těchto dvou věcí nechce nikdo přijít, proto se pojďme podívat na základní pojmy a informace, které byste měli vědět o pojištění svého bydlení.

Pojištění nemovitosti slouží k pojištění samotné stavby – například pokud dojde k poškození střechy, základů nebo zdiva. Tato pojistka se využívá pro krytí živelních katastrof, například škody následkem záplav, požáru nebo krupobití či silného větru – příkladem může být tornádo, které způsobilo kritické až absolutní škody v sedmi obcích v roce 2021.

Pojištění nemovitosti a jeho cena je individuální – vztahuje se k velikosti a stavu samotné stavby a taktéž lokaci – pokud máte dům v záplavové oblasti, pojišťovna nebude příliš ochotná vaši nemovitost pojistit, nebo bude pojistné opravdu vysoké (Informace o lokalitě, kde se váš pozemek nachází, lze zjistit na stavebním úřadě anebo z územního plánu obce).

Pojištění domácnosti pak má pokrýt případné škody na vnitřním vybavení vaší nemovitosti – elektroniku, nábytek či osobní předměty. Pojištění slouží například pro případ požáru, vloupání či vytopení bytu nepozorným sousedem, který zapomene zavřít vodovodní kohoutek a dojde tak ke znehodnocení vašeho majetku.

Na co si dát pozor při zřizování pojištění?

  • Pečlivě čtěte podmínky vašeho pojištění – zkontrolujte si, co konkrétně vaše pojistka zahrnuje a vyhodnoťte její dostatečnost dle vaší situace a potřeb.
  • Hodnota pojištění musí odpovídat hodnotě vašeho majetku. Podpojištění je opravdovým problémem, který si neuvědomíte do momentu, kdy svou pojistku potřebujete uplatnit. Svou smlouvu pravidelně aktualizujte (alespoň každé 2-3 roky). Pokud je nemovitosti podpojištěna, pojišťovna pak v rámci výplaty pojistného plnění může tuto skutečnost sankciovat a pojistné snížit.

Př.: Kvůli požáru byla poškozena značná část Jirkova domu. Jirka si dům pojistil před pěti lety na částku 4 mil. korun, ale od té doby smlouvu neupravoval. Hodnota jeho domu mezitím stoupla na 6 milionů a jeho pojistka tedy nepokrývá aktuální hodnotu jeho nemovitosti – rozdíl je 2 milion korun. Pojišťovna mu tedy není povinna pokrýt celou škodu, ale zároveň ho může sankciovat a pojistné plnění i snížit o poměrnou procentuální hodnotu podpojištění.

  • Opačným problémem může být přepojištění – budete platit příliš vysoké pojistné, které bude nadsazené oproti hodnotě vašeho majetku.
  • Pojištění cenností – pokud vlastníte například nějakou starožitnost, šperk či umělecké dílo – poraďte se o pojištění předmětu individuálně, protože standardní pojistka tento typ věcí může zahrnout do svých výjimek.

V rámci vyřízení pojištění doporučujeme se obrátit na pojišťovací odborníky, kteří jsou schopni poradit standardní podmínky a případná specifika vám na míru. Jelikož pracujeme s odborníky z mnoha oborů, rádi našim klientům zprostředkujeme kontakt na ověřené profesionály.