Vliv konfliktu na Ukrajině na realitní trh v ČR

Prodej nemovitosti
Koupě nemovitosti
Pronájem nemovitosti
Financování

V posledních letech je realitní trh v Česku opravdu turbulentní a nyní jsme se dostali do situace, kdy se projevuje vliv jedné velké proměnné – válečného konfliktu na Ukrajině. Tato situace s sebou přináší mnoho faktorů, které působí na realitní trh a dělají jej velmi těžko predikovatelným pro budoucí rozhodnutí v oblasti nákupu či prodeje nemovitostí. Pojďme si nyní shrnout a vysvětlit nejvýznamnější faktory a jak ovlivňují realitní trh v ČR.

Vysoká migrace a odliv pracovní síly ze stavebnictví

V České republice nyní hledá azyl spousta ukrajinských občanů. Pro realitní trh to znamená zvýšenou poptávku po krátkodobých pronájmech – tím pádem i růst jejich cen (ceny pronájmů se v posledním roce zvyšovaly již z důvodu růstu cen energií). Zároveň dochází i k částečnému odlivu pracovní síly, jelikož Ukrajinci odjakživa migrovali do České republiky za prací, a často se uplatnili právě ve stavebnictví, či na řemeslných a dělnických pozicích. Nyní tito pracovníci odcházejí zpět na Ukrajinu v rámci branné povinnosti – tento odliv může způsobit zpomalení výstavby a rekonstrukce při současném zdražení práce, jelikož bude nedostatek pracovníků právě na těchto pozicích.

Změna poměru nabídky a poptávky nemovitostí

V posledních letech byl realitní trh trhem prodávajícího – pokud jste chtěli koupit nemovitost, většinou jste se setkali s vysokou konkurencí a přeplácením kupní ceny. Tento rok je možné pozorovat obrat, kdy se zvyšuje počet nabízených nemovitostí a klesá počet zájemců o koupi – částečně je to zvýšená nabídka nemovitostí, které zde byly vlastněny ruskými subjekty a nyní je musí ze sankčních důvodů prodat. Nicméně je zde i další faktor, a to dynamický růst úrokové míry a inflace spolu se zpřísněním podmínek pro hypoteční úvěry – ty se stávají pro běžného člověka méně dostupné a tím pádem klesá počet zájemců o koupi nemovitosti.

Růst vstupních nákladů a cen

Zdražování je velkým tématem, které můžeme viditelně pozorovat v běžném životě – růst cen základního zboží v obchodech, zvýšení nákladů na energie v domácnost, růst cen materiálů, paliv i zdražení lidské práce. Tyto faktory mají velký vliv právě na zpomalení nové výstavby – materiály mohou být nedostatkové a citelně zdražené.

Politická a ekonomická stabilita

Celková situace české ekonomiky směřuje do ekonomické krize – jak moc bude velká, se teprve uvidí. Tato nestabilita může odradit zahraniční investory, kteří nebudou považovat ČR za bezpečnou zemi pro investici – právě například v oblasti nové výstavby. To souvisí i s nestabilním měnovým kurzem. Pokud lidé očekávají krizi, jsou spíše averzní vůči větším investicím – jako jsou právě koupě nových nemovitostí.

Nicméně v opozici typickému chování v období krize se staví faktor rostoucí inflace, kdy se investice do nemovitosti může jevit jako vhodný prostředek, jak uchránit již existující úspory před znehodnocením.

Výčet faktorů a skutečností, který jsme vám zde představili, může působit poměrně negativně – s ohledem na dynamické změny které v posledních měsících zažíváme, nejde zcela jednoduše říct, jak se trh bude přesně vyvíjet – k tomu bychom potřebovali věšteckou kouli. Nicméně můžeme všem doporučit, aby se zamysleli nad svou finanční situací právě s ohledem na své bytové potřeby. Přece jen se říká, že každá krize s sebou nese i spoustu příležitostí.